Základní informace k hostingu

Služba LEBEDA hosting poskytuje prostor pro webové prezentace a webové aplikace organizací pracujících s dětmi a mládeží (skauti i další spolky sdružené v rámci ČRDM). Využití serveru je možné pouze při dodržení níže uvedených pravidel.

Server je provozován v rámci společného projektu Junáka - českého skauta a České rady dětí a mládeže a tyto organizace jsou společně poskytovateli služeb. Technickou správu serveru zajišťuje profesionální firma. Na rozvoji nabízených služeb a podpoře uživatelů se podílí také Kancelář ústředí Junáka - českého skauta a další určení dobrovolníci.

Projekt LEBEDA hosting poskytující prostor a služby webových stránek pro organizace pracující s dětmi a mládeží je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Co Lebeda hosting nabízí?

Mezi klíčové vlastnosti a možnosti patří:

 • bezplatný prostor pro umístění webových stránek či webové aplikace
 • možnost vytvořit si vlastní webové stránky zcela dle vlastní potřeby
 • nebo několika kliknutími si zřídit webové stránky s připravenou šablonou (na redakčním systému WordPress)
 • pohodlnou správu webů a jejich nastavení (pro skauty dostupné přihlašování přes skautIS, pro ostatní organizace přihlašování účty hostingu Lebeda)
 • bezpečný provoz webových stránek včetně SSL certifikátů (Let's Encrypt)
 • hezké adresy na několika různých doménách (*.skauting.cz, *.oddilovyweb.cz, *.mujspolek.cz, *.nasoddil.cz), případně na libovolné vlastní doméně

Další technické informace, a také postup jak si snadno založit nový web, naleznete na stránce technických informací k hostingu.

Kontakt

Pokud na těchto stránkách nenajdete hledanou informaci, potřebujete pomoc, nebo máte nějaký námět, využijte on-line podporu Junáka - českého skauta. Skauti se mohou přihlásit na web podpory svým skautIS účtem a přímo zadat svůj požadavek do projektu "Webhosting Lebeda". Členové ostatních organizací mohou jednoduše poslat e-mail na adresu podpory.

Pravidla využití serveru

 • Služby LEBEDA hostingu jsou určeny všem členům Junáka - českého skauta a dalších organizací sdružených v České radě dětí a mládeže (dále uživatelé) za účelem podpory činnosti těchto organizací a jejich projektů, případně projektů třetích stran - vždy však v souladu s posláním Junáka - českého skauta a České rady dětí a mládeže. Uživatel se zavazuje využívat server a jeho služby výhradně za tímto účelem.
 • Uživatel se zavazuje využívat služby tak, aby nepoškozoval dobré jméno Junáka - českého skauta ani České rady dětí a mládeže. Uživatel nebude služby využívat v rozporu se zákony ČR (např. trestní a autorský zákon), k šíření pornografie, k podpoře extrémistických hnutí, k propagaci návykových látek, rozesílání nevyžádané pošty apod.
 • Uživatel se zdrží jakýchkoliv aktivit, které by mohly mít za následek poškození nebo zhoršení služeb, případně nežádoucí zásah do činnosti ostatních subjektů působících na internetu.
 • Uživatel se zavazuje v souvislosti se službami serveru uvádět výhradně pravdivé údaje a udržovat je stále aktuální.
 • Pokud uživatel neodpoví na opakovanou výzvu na evidovaný email do jednoho měsíce, může mu být poskytovatelem účet a web na hostingu Lebeda znepřístupněn. Pokud o obnovení účtu neprojeví nikdo zájem do půl roku, může být účet s daným webem odstraněn úplně.
 • Služby jsou poskytovány zdarma a bez záruky. Poskytovatel neodpovídá za případné škody vzniklé uživateli ani třetím stranám v důsledku nedostupnosti služeb.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo při porušení pravidel uživateli nabízené služby odepřít.

Projekt podporují