Základní informace k hostingu

Server LEBEDA poskytuje prostor pro webové prezentace a webové aplikace organizací pracujících s dětmi a mládeží (skauti i další spolky sdružené v rámci ČRDM). Využití serveru je možné pouze při dodržení níže uvedených pravidel.

Server pro Junák - český skaut, z. s. (dále poskytovatel) provozuje profesionální firma a celý projekt podporuje Česká rada dětí a mládeže (dále ČRDM). Na podpoře serveru a jeho uživatelů se podílí Kancelář ústředí Junáka - českého skauta a další dobrovolníci.

Co Lebeda hosting nabízí?

Mezi klíčové vlastnosti a možnosti patří:

 • bezplatný prostor pro umístění webových stránek či webové aplikace
 • možnost vytvořit si vlastní webové stránky zcela dle vlastní potřeby
 • nebo několika kliknutími zřízení webové stránky s připravenou šablonou (na redakčním systému Wordpress)
 • pohodlnou správu webů a jejich nastavení (pro skauty dostupné přihlašování přes skautIS, pro ostatní organizace přihlašování účty hostingu Lebeda)
 • bezpečný provoz webových stránek včetně SSL certifikátu (Lets Encrypt)
 • hezké adresy na několika různých doménách (*.skauting.cz, *.oddilovyweb.cz, *.mujspolek.cz, *.nasoddil.cz), případně na libovolné vlastní doméně

Další podrobnosti naleznete na stránce technických informací k hostingu.

Kontakt

Pokud na těchto stránkách nenajdeš hledanou informaci, potřebuješ pomoc, nebo máš nějaký námět - zadej prosím svůj požadavek do on-line podpory Junáka - českého skauta, kde zvolíš projekt Webhosting Lebeda.

Pro přihlášení je třeba použít účet ve skautISu. Pokud takový účet dosud nemáš, prosím vytvoř si jej (nesouvisí nijak s členstvím v Junáku - českém skautu). Následně budeš o změnách stavu tvého požadavku informován/a emailem nebo je možné požadavek sledovat v systému.

Pravidla využití serveru

 • Služby serveru Lebeda jsou určeny všem členům Junáka - českého skauta a dalších organizací sdružených v ČRDM (dále uživatelé) za účelem podpory činnosti těchto organizací a jejich projektů, případně projektů třetích stran - vždy však v souladu s posláním Junáka - českého skauta a a ČRDM. Uživatel se zavazuje využívat server výhradně za tímto účelem.
 • Uživatel se zavazuje využívat služby tak, aby nepoškozoval dobré jméno Junáka - českého skauta ani ČRDM. Uživatel nebude služby využívat v rozporu se zákony ČR (např. trestní a autorský zákon), k šíření pornografie, k podpoře extrémistických hnutí, k propagaci návykových látek, rozesílání nevyžádané pošty apod.
 • Uživatel se zdrží jakýchkoliv aktivit, které by mohly mít za následek poškození nebo zhoršení služeb, případně nežádoucí zásah do činnosti ostatních subjektů působících na internetu.
 • Uživatel se zavazuje v souvislosti se službami serveru uvádět výhradně pravdivé údaje a udržovat je stále aktuální.
 • Pokud uživatel neodpoví na opakovanou výzvu na evidovaný email do jednoho měsíce, může mu být poskytovatelem účet a web na hostingu Lebeda znepřístupněn. Pokud o obnovení účtu neprojeví nikdo zájem do půl roku, může být účet s daným webem odstraněn úplně.
 • Služby jsou poskytovány zdarma a bez záruky. Poskytovatel neodpovídá za případné škody vzniklé uživateli ani třetím stranám v důsledku nedostupnosti služeb.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo při porušení pravidel uživateli nabízené služby odepřít.